Aktuality

Vybrané bytové domy ve Zbiroze jsou připojeny nově

OPTICKÝM kabelem a v těchto domech jsou dostupné nové tarify,

viz sekce TARIFY.

Platí pro domy s těmito č.p. 390 - 399, 423 - 426, 495 - 498 a 523 - 534

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Možnost sledování internetové televize, zpětné sledování TV programu.

viz sekce INTERNETOVÁ TV.

Copyright © 2021 Zbirožský internet